Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE

 • Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla pielęgniarek.
 • Celem kształcenia jest Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 • wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa kardiologicznego

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu,
 • posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO:

 1. Szacowanie ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego u indywidualnych osób.
 2. Ocena nasilenia bólu wieńcowego serca za pomocą skali i udział w działaniach terapeutycznych.
 3. Defibrylacja zautomatyzowana lub ręczna na podstawie EKG.
 4. Wykonanie próby Valsalvy u pacjenta z częstoskurczem nadkomorowym.
 5. Monitorowanie parametrów hemodynamicznych i biochemicznych u pacjenta z chorobą serca.
 6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu koronarografii i angioplastyki wieńcowej i opieka nad pacjentem.
 7. Przygotowanie pacjenta do implantacji stymulatora, czasowej elektrody do stymulacji serca i opieka nad pacjentem.
 8. Przygotowanie pacjenta do kardiowersji elektrycznej i opieka nad pacjentem.
 9. Przygotowanie pacjenta do zabiegu ablacji i opieka nad pacjentem.
 10. Prowadzenie aktywizacji chorych z chorobą serca z wykorzystaniem elementów terapii ruchowej.
 11. Edukacja chorego i rodziny w zakresie modyfikacji klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
 12. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
 13. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dorosłych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC.
 14. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 15. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej.
 16. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos bez użycia środków zwiotczających mięśnie.
 17. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
 18. Stosowanie tlenoterapii biernej.
 19. Wykonywanie badania spirometrycznego i wstępna ocena wyniku.
 20. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
 21. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.
 22. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.
 23. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą, doustną i wziewną przy użyciu gotowego zestawu.
 24. Ocena stopnia niewydolności układu krążenia, w celu ustalenia planu edukacji, w zakresie racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, zwalczania używek, radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem czynnikami naporowymi środowiska, zwalczania nadwagi i otyłości.
 25. Dostosowanie metod i środków edukacji do przygotowania pacjenta i jego rodziny do samokontroli i samoopieki w chorobach układu krążenia.
 26. Udział w realizacji programów profilaktyki chorób układu krążenia,
 27. Wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 28. Prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie choroby Covid-19 oraz po jej przebyciu.
 29. Kwalifikacja i pobranie materiału (z noso - gardzieli) do badania RT-PCR oraz wykonanie testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

OPIS

Przygotowanie pielęgniarki do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego.Program

Czas trwania

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
235 h
238 h 473 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

 • 22.03.2024 - 10.06.2024

Cena regularna

 • 2000,00 zł

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość dofinansowania kursu z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wnioski dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Opłatę za kurs można uiścic w ratach. Więcej informacji na temat opłat znajdziecie Państwo w naszych FAQs.

Zapisy

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Budynek A, I piętro
pok. Ap-108 lub Ap-110

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl, ibogacka@wumed.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

* - pola wymagane

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed