Aktualności

13
LIS
2023
W trosce o wiedzę i jakość życia

Warszawska Uczelnia Medyczna podpisała porozumienie partnerskie o współpracy z Fundacją Instytutem QUALITAS VITAE.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw obejmujących, m.in.: przekazywanie wiedzy na temat postaw prozdrowotnych wpływających na jakość życia, upowszechnianie informacji o czynnikach warunkujących zdrowie, popularyzowanie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej.

W imieniu WUMed porozumienie podpisał Rektor uczelni, dr Waldemar Dębski. Fundację Instytut QUALITAS VITAE reprezentowała, jej wiceprezes - dr n. med. Monika Szkultecka - Dębek.

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia w społeczeństwie oraz polepszenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Równie ważnym jest także dostęp do wiedzy medycznej i informacji dotyczących schorzeń wpływających na jakość życia.

Pierwszym owocem porozumienia jest możliwość uczestniczenia naszych studentów, w niezwykle ważnym i interesującym wydarzeniu! 

Już 7 grudnia 2023 r. odbędzie się, w formule on – line, Konferencja Naukowo - Szkoleniowa dotycząca problemu otyłości cywilizacyjnej. W programie konferencji między innymi podejmowane będą zagadnienia związane z otyłością w aspekcie pracy dietetyka, kosmetologa, zawodów medycznych. Zachęcamy do rejestracji - kod QR znajdziecie na plakacie informacyjnym.

POLECAMYlaugh

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed