Aktualności

04
MAJ
2023
Seminarium: Wsparcie okołoporodowe uchodźczyń

Zapraszamy studentów kierunku Położnictwo i Ratownictwo Medyczne! Warszawska Uczelnia Medyczna wraz z Fundacją Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego oraz Polskim Forum Migracyjnym organizuje ważne i bardzo aktualne spotkanie. 6. maja (sobota) od godziny 9.00 w sali CHOPIN Warszawskiej Uczelni Medycznej wykłady i debata o różnych formach udzielania pomocy i wspierania kobiet oraz ich rodzin, w trudnych sytuacjach okołoporodowych.

Seminarium naukowe składać się będzie z dwóch części:

I. Wsparcie okołoporodowe uchodźczyń - przyjrzymy się dotychczasowym doświadczeniom fundacji Polskie Forum Migracyjne w opiece okołoporodowej nad kobietami z doświadczeniem uchodźstwa. Powiemy o psychologicznych i społecznych skutkach przymusowych migracji, w tym zwiększonym ryzyku depresji poporodowej, różnicach kulturowych w opiece okołoporodowej. Sprawdzimy co można zrobić, żeby wesprzeć je na sali porodowej, oraz jak dbać o siebie pomagając innym.

II. Prowadzenie międzykulturowych szkół rodzenia - powiemy o przygotowywaniu i prowadzeniu międzykulturowych szkół rodzenia. Omówimy kluczowe kompetencje potrzebne do pracy w grupie międzykulturowej, a także program zajęć zawierający tematy związane z różnicami kulturowymi w opiece okołoporodowej uwzględniający specyficzne potrzeby ciężarnych migrantek, zwiększone ryzyko okołoporodowych kryzysów psychicznych. Zwrócimy uwagę na specyficzne potrzeby i ryzyka związane z porodem i macierzyństwem w obcym kręgu kulturowym.

Obie części będą prowadzone w formie interaktywnego wykładu, z możliwością zadawania pytań i rozmowy.

Seminarium prowadzić będą: prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, dr Agnieszka Nowacka, prawnicy i psychologowie z Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego oraz Polskiego Forum Migracyjnego.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 roku. Jej misją jest wspieranie integracji migrantów i uchodźców w Polsce oraz budowania dialogu międzykulturowego. Realizuje ją poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz pomocy prawnej. Prowadzi program wspierający migrantów i uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Jest także organizacją - rzeczniczką, zaangażowaną w dialog na temat polityk migracyjnych i integracyjnych, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Wspiera i informuje studentów kierunków medycznych, urzędników, personel medyczny pracujący w środowisku międzykulturowym.
Działania Fundacji skoncentrowane są na różnych formach udzielania pomocy i wspierania kobiet oraz ich rodzin w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Na co dzień udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego, zapewnia dostęp do specjalistycznych konsultacji. Celem Fundacji jest również podnoszenie jakości opieki prenatalnej w Polsce.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed