Aktualności

21
LUT
2024
Krok milowy w dydaktyce. Centrum Symulacji Medycznej WUMed otwarte!
Od dawna byliśmy przekonani, że studia muszą stać się jeszcze bardziej praktyczne. Głównym celem utworzenia CSM jest poprawa jakości kształcenia przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia. Lepsze ich przygotowanie do startu w zawodzie. 
Centrum Symulacji Medycznej składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Rektor WUMed, prof. Waldemar Dębski dodaje: Centrum Symulacji Medycznej będzie niebieżąco wzbogacane o potrzebny do dydaktyki medycznej sprzęt. Kolejny etapem rozwoju tych szczególnych pracowni jest dobudowanie pomieszczeń m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

W Centrum Symulacji Medycznej odbywać będą się zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia w tzw., w warunkach symulacji medycznej. Ta metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji. W CSM będą doskonalić swoje umiejętności praktyczne studenci kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, a  w przyszłości fizjoterapia.

Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki - informuje prof. Jasińska.

19 lutego oficjalnie otwarto podwoje CSM WUMed. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: mgr Anna Dudzińska Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, dr Andrzej Golimont Prezes Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, dr n. med. Igor Radziewicz - Winnicki - Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, dr n. med. Andrzej Krupa - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym, mgr Renata Tarwacka - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym, mgr mgr Bogda Lipszyc, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny przy ulicy Barskiej w Warszawie.

Symbolicznego przecięcia wstęgo dokonali – prof. Waldemar Dębski, Rektor WUMed oraz prof. Joanna Jasińska prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

W Centrum Symulacji Medycznej studenci kierunków medycznych będą także zdawać egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, który jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych. Jest on najczęściej stosowaną metodą w ewaluacji efektów kształcenia. OSCE został wprowadzony już w roku 1970 przez Hardena i służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach symulacyjnych i może być używany do oceny formalnej. – dodaje prof. Joanna Jasińska.

Wymienione metody oceniające służą do ewaluacji takich kompetencji, jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych, edukacja chorych, umiejętność komunikacji i umiejętność interpretacji danych klinicznych, umiejętności techniczne (wykonanie inhalacji u dziecka na przykład jak na naszym egzaminie), ocena stanu psychicznego, monitorowanie czynności życiowych, wykonywanie czynności higienicznych. Kompetencje oceniane są przy pomocy list kontrolnych (checklist) i rotowanie studentów poprzez szereg stacji, w których wykonują określone zadania. Podczas wykonywania zadań są obserwowani przez egzaminatorów.


WUMed - Otwarcie CSM fot. 1 WUMed - Otwarcie CSM fot. 2 WUMed - Otwarcie CSM fot. 3 WUMed - Otwarcie CSM fot. 4 WUMed - Otwarcie CSM fot. 5 WUMed - Otwarcie CSM fot. 6 WUMed - Otwarcie CSM fot. 7 WUMed - Otwarcie CSM fot. 8 WUMed - Otwarcie CSM fot. 9 WUMed - Otwarcie CSM fot. 10 WUMed - Otwarcie CSM fot. 11 WUMed - Otwarcie CSM fot. 12 WUMed - Otwarcie CSM fot. 13 WUMed - Otwarcie CSM fot. 14 WUMed - Otwarcie CSM fot. 15 WUMed - Otwarcie CSM fot. 16
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed