Aktualności

29
MAJ
2023
IV Konferencja Medyczna WUMed

Konferencja odbyła się 27 maja 2023 r., a tematem wydarzenia Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych. Patronat honorowy objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Podczas III Konferencji Naukowej WUMed pojawił się w debacie temat długu zdrowotnego. Postanowiliśmy go rozwinąć w tym roku, uznając za niezwykle istotny dla środowiska medycznego - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Za pojęciem „dług zdrowotny” kryje się nadmiarowa liczba zgonów, długie kolejki do świadczeń zdrowotnych, pogorszenie zdrowia pacjentów, tych z nierozpoznaną chorobą nowotworową, albo osób z chorobami przewlekłymi, które przez pandemię COVID-19 miały utrudniony dostęp do opieki medycznej. Statystyki szpitali potwierdzają również skrócenie oczekiwanego czasu życia. Środowisko medyczne formułuje opinię, że nie jest to efekt bezpośredni pandemii, ale pośredni, wynikający z zaangażowania systemu ochrony zdrowia do walki z Covid-19, niestety często kosztem pacjentów z innymi chorobami. W związku z tym chcemy porozmawiać w gronie ekspertów i specjalistów czyli pielęgniarek, położnych, ale też pozostałych zawodów medycznych w tym lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych o interdyscyplinarnej opiece nad pacjentami. Nie możemy również pominąć długofalowego wpływu pandemii na nauczanie studentów w zawodach medycznych.- dodaje prof. Jasińska.

Konferencja miała charakter hybrydowy. Każdy mógł w niej uczestniczyć dołączając do transmisji na kanale YouTube uczelni i jej profilu FB. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00. i przebiegało w trzech sesjach tematycznych.

SESJA I - Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych. Szczególna rola profilaktyki i promocji zdrowia.

SESJA II - Pielęgniarki i położne w roli badacza - co nowego w tym obszarze? Nowa czy stara rola zawodowa?

SESJA III - Profesjonalizm w wybranych zawodach medycznych.

Partnerami IV Konferencji Naukowej WUMed byli: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, EDRA Urban & Partner – wydawnictwo medyczne, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Fantomy Medyczne i Szkoleniowe w Katowicach, Unia Polskich Przedsiębiorców, Specjalistyczna Przychodnia Radiologiczna Radio Medica w Warszawie.

Patronat medialny objęły: Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info oraz najstarsze polskie wydawnictwo medyczne PZWL- wydawnictwo lekarskie.Zapraszamy również do obejrzenia nagrania wystąpienia dr n. o zdr. IZABELI KAPTACZ nt.: Opieka paliatywna w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych. Te materiały są dostępne na naszym kanale YouTube, na którym znajdziecie także nagrania z naszych poprzednich konferencji.

making of

Z A P R A S Z A M Y !

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed