Aktualności

25
KWI
2024
Gratulacje i ukłony! Studenci i wykładowcy WUMed aktywni naukowo na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach.

Tylko w kwietniu WUMed reprezentowano w kilku naukowych wydarzeniach krajowych i jednym międzynarodowym.

Z dumą informujemy, że nasza studentka III roku studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo - Magdalena Kępniak zajęła miejsce na podium w sesji plenarnej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studentów Pielęgniarstwa " Nowoczesne Techniki, Inspirujące Wyzwania" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Otrzymała wyróżnienie za wykład i prezentację pt. "Pielęgniarka jako edukator zdrowia, czyli o tym jak kształtować zachowania prozdrowotne wśród lokalnej społeczności".

Praca oparta była na badaniu dotyczącym metod i form popularyzacji edukacji prozdrowotnej. Magdalena Kępniak poza studiami w WUMed zajmuje się edukacją zdrowotną w opiece koordynowanej oraz realizuje programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla pracowników szkół i rodziców. Jak podkreśla - chciałaby wprowadzić innowację do podstawowej opieki zdrowotnej jaką byłoby pielęgniarstwo edukacyjne. Mogłoby ono w dużej mierzę zaspokoić potrzebę edukacji zdrowotnej w przychodniach, przedszkolach, szkołach, klubach aktywności społecznej bądź innych środowiskach lokalnych gdzie potrzeba edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jest szczególnie istotna.

GRATULUJEMY laugh

Drugim niemniej istotnym wydarzeniem był udział prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed, prof. Joanny Jasińskiej oraz dyrekcji Instytutu Nauk Medycznych WUMed dr Krystyny Seligi oraz dr Agnieszki Nowackiej, w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem”.

Prof. Joanna Jasińska zasiadała w Radzie Naukowej Konferencji oraz prowadziła sesję naukową na temat ryzyka w opiece przedszpitalnej i szpitalnej. Swoje wystąpienie poświęciła konieczności prowadzenia badań naukowych w pracy pielęgniarki i położnej.

Tematem wystąpienia dr Krystyny Seligi były historyczne uwarunkowania misji w pielęgniarstwie i położnictwie oraz rola symboli zawodowych. Dr Agnieszka Nowacka poświęciła swój wykład wybitnej postaci polskiego położnictwa - Stanisławie Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz- Birkenau.

Przypominamy, że już za miesiąc spotykamy się na organizowanej przez Warszawską Uczelnię Medyczną, V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy pielęgniarstwa i położnictwa oraz innych zawodów medycznych.

ZAPRASZAMY laugh

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed