Aktualności

20
KWI
2022
Zmiany w Systemie Monitorowania Kształcenia

Komunikat w sprawie dokonania zmiany w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dotyczącej funkcjonalności w zakresie terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego na sesje wiosenne.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 14 marca 2022 r., Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że dokonano zmiany w funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych polegającej na przesunięciu terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego na sesje wiosenne z 31 października na 30 listopada.

https://ckppip.edu.pl/term-skl-wnios/

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed