Aktualności

22
STY
2021
6 dawek szczepionki w fiolce szczepionki mRNA przeciw COVID-19 Comirnaty

8 stycznia 2021 roku Europejska Agencja Leków poinformowała, że zaktualizowała informację dotyczącą szczepionki Comirnaty. W fiolce szczepionki Comirnaty firm Pfizer i BioNTech jest 6 dawek szczepionki mRNA przeciw COVID-19. Konsekwentnie EMA uaktualniła Charakterystykę Produktu Leczniczego szczepionki uwzględniając zapisy, że fiolka po rozcieńczeniu zawiera 6 dawek szczepionki.

EMA sugeruje aby w tym celu stosować strzykawki i/lub igły o małej martwej objętości tak, aby objętość ta nie przekraczała 35 mikrolitrów. W przypadku zastosowania standardowych strzykawek oraz igieł, objętość szczepionki może być niewystarczająca do pobrania szóstej dawki z pojedynczej fiolki Comirnaty. Co więcej, jeśli objętość szczepionki pozostająca w fiolce po pobraniu piątej dawki nie zapewnia możliwości pobrania szóstej, pełnej dawki (0,3 ml), zaleca się wyrzucenie fiolki z pozostałą zawartością po 6 godzinach od rozcieńczenia szczepionki. Jednocześnie odradza się zbieranie materiału z różnych fiolek i mieszanie go w celu pozyskania pełnej dawki.
Więcej informacji dotyczących wszystkich etapów korzystania z Comirnaty można znaleźć w zaktualizowanych informacjach o produkcie, w tym Charakterystyce Produktu Leczniczego.

 

Źródło:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/6-dawek-szczepionki-w-fiolce-szczepionki-mrna-przeciw-covid-19-comirnaty/?wersja=dla-pacjentow

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed