Aktualności

20
MAJ
2022
III Ogólnopolska Konferencja WUMed już 28 maja 2022 r.
III Konferencja Medyczna WUMed

Tematem wydarzenia w tym roku, będzie: Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje.

Nasze forum dedykujemy reprezentantom szeroko rozumianego środowiska pielęgniarek i położnych aktywnie pracujących, kształcących przyszłe kadry medyczne i tych studiujących. Do wysłuchania wystąpień naszych wybitnych w swoich dziedzinach, prelegentów zapraszamy wszystkich kierujących pracą zespołów pielęgniarskich i zespołów położnych, kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych funkcjonujących w ochronie zdrowia, społeczności studentów kierunków medycznych - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Wydarzenie obejmie  trzy bloki tematyczne: Strategia dla pielęgniarstwa i położnictwa, spojrzenie z perspektywy krajowej i globalnej, Nowe technologie medyczne, miejsce współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, Pielęgniarstwo i położnictwo jako dziedziny interdyscyplinarne. Tematy obejmą m.in.: kształcenie kadr medycznych, oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków medycznych, cyfryzację i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia.

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadają: prof. dr hab. Irena Wrońska, dr n. o zdr. Beata Wójcik Wieczorek, dr n. o zdr. Dorota Kilańska, prof. UŁ, dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed , dr n. o zdr. Beata Cholewka , dr n. o zdr. Paweł Witt, mgr Leokadia Jędrzejewska.

Transmisja wydarzenia 28 maja(sobota) od godz. 9.00 na kanale YouTube i profilu Facebook uczelni.

Życie z pandemią przyzwyczaiło nas do życia z zastosowaniem form kontaktu za pomocą narzędzi zdalnych. Postanowiliśmy nadal z nich skorzystać i umożliwić udział wszystkim zainteresowanym w naszej III już, Konferencji Naukowej. Data wydarzenia jest nieprzypadkowa - łączymy je z majowymi obchodami Międzynawowych Dni Pielęgniarek i Położnych. - dodaje prof. Jasińska.

Patronat nad wydarzeniem objęły: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Fantomy Medyczne i Szkoleniowe w Katowicach, Unia Polskich Przedsiębiorców, RadioMedica w Warszawie.

Patronami medialnymi są: Wydawnictwo medyczne PZWL, Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych -  pielęgniarki.info.

III KONFERENCJE WUMED
Więcej o konferencji czytaj na stronie: konferencja.wumed.edu.pl
 
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed