System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Kalendarium szkoleń


Marzec 2021
PNWTŚRCZPTSOND
1
2
3
4
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
05.03.2021 - 13.04.2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
05.03.2021 - 17.04.2021
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
05.03.2021 - 28.05.2021 
Dializoterapia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
05.03.2021 - 17.04.2021
Pielęgniarstwo kardiologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
05.03.2021 - 15.05.2021
Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
05.03.2021 - 20.04.2021
5
(6)
zamknij
6
7
8
9
10
11
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
12.03.2021 - 30.04.2021
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
12.03.2021 - 29.08.2022
Pielęgniarstwo operacyjne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
12.03.2021 - 29.05.2021
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
12.03.2021 - 04.05.2021
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
12.03.2021 - 31.05.2021 
Onkologia ginekologiczna
Kurs specjalistyczny dla położnych
12.03.2021 - 04.05.2021
12
(6)
zamknij
Masaż funkcjonalny aparatu ruchu
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
13-14.03.2021
Masaż leczniczy segmentarny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
13-14.03.2021
13
(2)
zamknij
14
15
16
17
18
Podstawy języka migowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
19.03.2021 - 05.05.2021
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
19.03.2021 - 30.08.2022
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
19.03.2021 - 31.05.2021 
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
19.03.2021 - 30.05.2021
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
19.03.2021 - 31.05.2021
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
19.03.2021 - 30.04.2021
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
19.03.2021 - 30.04.2021
19
(7)
zamknij
20
21
22
23
24
25
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
26.03.2021 - 08.05.2021
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
26.03.2021 - 13.05.2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
26.03.2021 - 30.04.2021
Ochrona zdrowia pracujących
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
26.03.2021 - 03.06.2021
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
26.03.2021 - 11.06.2021
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
26.03.2021 - 08.05.2021
Wykonywanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia doszpikowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
26.03.2021 - 12.05.2021 
26
(7)
zamknij
27
28
29
30
31
    
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2021
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed