System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Kalendarium szkoleń


Kwiecień 2021
PNWTŚRCZPTSOND
   
1
2
3
4
5
6
7
8
Wywiad i badanie fizykalne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
09.04.2021 - 28.05.2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
09.04.2021 - 21.05.2021 
Ochrona zdrowia pracujących
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
09.04.2021 - 14.10.2022
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
09.04.2021 - 30.06.2021
Pielęgniarstwo operacyjne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
09.04.2021 - 30.06.2021
Pielęgniarstwo onkologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
09.04.2021 - 24.06.2021
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
09.04.2021 - 18.05.2021
Edukacja i wsparcie kobiety w czasie laktacji
Kurs specjalistyczny dla położnych
09.04.2021 - 21.05.2021
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla położnych
09.04.2021 - 21.05.2021
9
(9)
zamknij
Pielęgniarstwo ratunkowe
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
10.04.2021 - 08.08.2022
Masaż funkcjonalny aparatu ruchu
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
10-11.04.2021
Masaż leczniczy segmentarny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
10-11.04.2021
10
(3)
zamknij
11
12
13
14
15
Wykonywanie badania spirometrycznego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
16.04.2021 - 31.05.2021
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
16.04.2021 - 06.09.2022
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
16.04.2021 - 02.07.2021 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
16.04.2021 - 02.07.2021 
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
16.04.2021 - 02.07.2021
Pielęgniarstwo onkologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
16.04.2021 - 26.08.2022
Endoskopia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
16.04.2021 - 31.05.2021 
Podstawy opieki paliatywnej
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
16.04.2021 - 02.06.2021
16
(8)
zamknij
Anatomia palpacyjna dla potrzeb diagnostyki i terapii funkcjonalnej
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
17-18.04.2021
Manualny drenaż limfatyczny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
17-18.04.2021
17
(2)
zamknij
18
19
20
21
22
Kompresjoterapia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
23.04.2021 - 01.06.2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
23.04.2021 - 08.06.2021 
Edukator w cukrzycy
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
23.04.2021 - 02.06.2021
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
23.04.2021 - 07.09.2022
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych:
23.04.2021 -  26.10.2022 
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Kurs specjalistyczny dla położnych
23.04.2021 - 10.06.2021
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Kurs specjalistyczny dla położnych
23.04.2021 - 04.06.2021 
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
23.04.2021 - 03.06.2021
23
(8)
zamknij
Anatomia palpacyjna dla potrzeb diagnostyki i terapii funkcjonalnej
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
24-25.04.2021
Manualny drenaż limfatyczny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
24-25.04.2021
24
(2)
zamknij
25
26
Masaż funkcjonalny aparatu ruchu
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
27-28.04.2021
Masaż leczniczy segmentarny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
27-28.04.2021
27
(2)
zamknij
28
29
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
30.04.2021 - 15.06.2021
Pielęgniarstwo operacyjne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
30.04.2021 - 29.10.2022
Pielęgniarstwo geriatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
30.04.2021 - 10.10.2022
Dializoterapia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
30.04.2021 - 03.06.2021 
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
30.04.2021 - 10.06.2021 
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla położnych
30.04.2021 - 07.06.2021 
30
(6)
zamknij
  
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2021
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed