System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Kalendarium szkoleń


Maj 2021
PNWTŚRCZPTSOND
     
1
2
3
4
5
6
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.05.2021 - 22.06.2021 
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.05.2021 - 18.06.2021
Pielęgniarstwo internistyczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.05 2021 - 18.11.2022
Pielęgniarstwo pediatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.05.2021 - 31.10.2022
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.05.2021 - 31.10.2022
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.05.2021 - 07.11.2022 
Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.05.2021 - 18.06.2021 
7
(7)
zamknij
Anatomia palpacyjna dla potrzeb diagnostyki i terapii funkcjonalnej
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
08-09.05.2021
Manualny drenaż limfatyczny
Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów
08-09.05.2021
8
(2)
zamknij
9
10
11
12
13
Podstawy języka migowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
14.05.2021 - 25.06.2021 
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
14.05.2021 - 09.11.2022 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
14.05.2021 - 19.12.2022
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
14.05.2021 - 26.06.2021
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
14.05.2021 - 31.05.2021 
14
(5)
zamknij
15
16
17
18
19
20
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.05.2021 - 03.07.2021 
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.05.2021 - 01.07.2021 
Wywiad i badanie fizykalne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.05.2021 - 01.07.2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.05.2021 - 07.07.2021
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
21.05.2021 - 08.11.2022 
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
21.05.2021 - 29.10.2022
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
21.05.2021 - 28.11.2022
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.05.2021 - 29.06.2021
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.05.2021 - 02.07.2021 
Onkologia ginekologiczna
Kurs specjalistyczny dla położnych
21.05.2021 - 30.06.2021 
Wykonywanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia doszpikowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.05.2021 - 02.07.2021
21
(11)
zamknij
22
23
24
25
26
27
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
28.05.2021 - 10.07.2021 
Wykonywanie badania spirometrycznego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
28.05.2021 - 05.07.2021
Edukator w cukrzycy
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
28.05.2021 - 08.07.2021 
Podstawy opieki paliatywnej
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
28.05.2021 - 09.05.2021
Edukacja i wsparcie kobiety w czasie laktacji
Kurs specjalistyczny dla położnych
28.05.2021 - 07.07.2021 
28
(5)
zamknij
29
30
31
      
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2021
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed